Jonathan Le

Loan Factory

Phone: (512) 815-5488

Licensed state: Texas

https://www.loanfactory.com/jonathanle

About me

Welcome! I'm Jonathan Le, a dedicated Mortgage Loan Originator with a deep passion for helping individuals and families find and acquire their dream homes. My background in engineering has instilled in me a meticulous approach to numbers, an essential skill when navigating the financial intricacies of home loans. I believe in treating every transaction as if it were my own, ensuring the utmost precision and care in each step. My commitment extends beyond just business; I take great pride in assisting and supporting my clients, especially within the Vietnamese community. Let me guide you through your home buying journey with trust, precision, and personal attention.


Xin chào! Mình là Jonathan Lê, chuyên viên làm loan với niềm đam mê giúp mọi người tìm kiếm và sở hữu những ngôi nhà mơ ước. Với lý lịch chuyên môn trong ngành kỹ thuật, Jonathan luôn chú trọng đến sự tỉ mỉ trong các con số, điều này rất quan trọng khi quản lý tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực vay mua nhà. Jonathan xem mỗi giao dịch như là giao dịch của chính mình, đảm bảo sự chính xác và cẩn thận tuyệt đối trong từng khâu. Mình tự hào trong việc hỗ trợ và phục vụ khách hàng của mình, đặc biệt là cộng đồng người Việt. Hãy để Jonathan hỗ trợ bạn trên hành trình mua nhà nha.


Powered by
MOSO logo